marcllacuna_ enquadernador
contactar
marcllacuna_artista
 
 
el Taller d'Enquadernació

 

Benvinguts...

 

 

Hola, benvinguts al Taller d’enquadernació, un espai real a Mataró, que vol recuperar I posar a l vostre abast, el món de la enquadernació artesanal de llibres.  El Taller és un indret, on els protagonistes són els llibres però també l’ofici d’enquadernador.

Un  espai, que posa al vostre servei I al dels vostres projectes,  antigues tècniques d'enquadernació així com també les solucions més actuals per obtenir els millors resultats possibles. Un indret on donar resposta I solució a nous projectes I  un lloc on reparar i restaurar aquells  llibres malmesos, que l’ús I el pas del temps han convertit en  vells.

 

Atenció personalitza en cada projecte, per fer-ne una peça única.